Liberaal Appel ruziet met weduwe Beysen

Het lijkt nooit meer goed te komen tussen het huidige bestuur van het Liberaal Appel en de weduwe van Ward Beysen. Na haar open brief stuurt de LA-voorzitter een striemende kritiek op deze laatste en bevestigt dat de partij op 18 november heeft beslist om in een kartel met de VLD naar de verkiezingen te gaan.

ghouben

”Het Dagelijks Bestuur van het Liberaal Appel vindt dat ”de weduwe van Ward Beysen in geen geval rechten kan doen gelden op het ideologische en historische erfgoed van het Liberaal Appel. De partij, de partijnaam en het liberaal gedachtengoed zijn eigendom van de partijleden”, laat voorzitter Jacques Kerremans weten.

”Het bestuur betreurt dat de weduwe de nagedachtenis van haar stichter-voorzitter meent te moeten bekladden en te ontluisteren. Zij maakt zich schuldig aan politiek kannibalisme, spuit leugens en laster over democratisch verkozen bestuursleden en ontkent de feitelijke realiteit. De schandelijke beschuldigingen dat ‘materiële beweegredenen een belangrijke rol spelen’ zijn lasterlijk voor de bestuursleden. Ze getuigen van een onmiskenbaar persoonlijke rancune tegen mensen die hard werken en die zich belangeloos opofferen om het liberaal gedachtegoed van wijlen Ward Beysen verder uit te dragen. Dit bestuur bestond en bestaat uit persoonlijke vertrouwelingen die door voorzitter Ward Beysen daarvoor persoonlijk werden gevraagd en democratisch werden verkozen.”

Nu in het nieuws