Spirit keurt sociaal-economisch plan goed

Spirit heeft zaterdagnamiddag op haar ledencongres in Brussel het sociaal-economisch programma goedgekeurd. De leden konden zich in zowat het hele plan vinden. Slechts één belangrijke passage werd nog aangepast, namelijk die over werk voor allochtonen. Spirit pleit nu officieel voor de invoering van quota om allochtonen meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.

Belga

Eerder op de dag werd in een werkgroep beslist dat eerst alle niet-dwingende maatregelen moeten worden aangewend om meer allochtonen aan een job te helpen. Quota waren slechts een ultimum remedium. Tijdens de plenaire vergadering van het congres werd dat standpunt nog aangepast. De partij is nu officieel voor de invoering van quota.

Voor het overige werd het plan zowat ongewijzigd aangenomen. Ook het kartel met sp.a voor de provincieraadsverkiezingen kon op de goedkeuring van zowat alle aanwezige leden rekenen. Dat houdt in dat beide partijen in alle provincies samen naar de kiezer trekken. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn er geen vaste afspraken.

Tijdens een toespraak benadrukte voorzitter Geert Lambert dat het ledencongres bewijst dat Spirit wel degelijk een duidelijke sociaal-economische visie heeft. "Hoewel we het tijdens ons eerste congres in Gent al uitgebreid hadden over de creatieve economie, slaagden we er vandaag in om uitgebreider en ruimer na te denken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat één generatie niet de welvaart van de laatste decennia opsoupeert".

Lambert haalde in verband met het Generatiepact ook nog uit naar zowel vakbonden als werkgevers. "Voor Spirit getuigden de vakbondsacties van voor enkele weken dat onze syndicaten het blijkbaar nog niet aandurfden om ook minder populaire, maar daarom niet minder noodzakelijke maatregelen door te voeren. Maar het is even onaanvaardbaar dat werkgevers nog vlug vlug, in de laatste dagen dat het nog kan, allerhande brugpensioenmaatregeltjes nemen om toch maar van zoveel mogelijk werkkrachten af te geraken. Dat dit bovendien nog gebeurt in op zich gezonde en financieel sterke sectoren is des te ergerlijk", dixit Lambert.

Nu in het nieuws