APEC-top besluit met kritiek op Europa

De deelnemers aan de jaarlijkse topontmoeting van het Aziatisch-Pacifisch samenwerkingsverband APEC, waaronder China, Rusland en de Verenigde Staten, hebben zaterdag stevige kritiek geuit op Europa door het continent - zij het zonder het bij naam te noemen - verantwoordelijk te stellen voor de vastgelopen onderhandelingen over vermindering van de landbouwsubsidies.

AP Ned

In de eindverklaring van de top, die werd gehouden in de Zuid-Koreaanse havenstad Busan, worden de landen die het meest profiteren van de wereldhandel opgeroepen om flexibiliteit te tonen, zodat de onderhandelingen onder de paraplu van de Wereldhandelsorganisatie die over drie weken beginnen in Hongkong, succesvol kunnen verlopen.

Hoewel de eindverklaring Europa niet bij naam noemt, maakten leiders in de wandelgangen duidelijk dat Europa in hun ogen de meeste schuld heeft aan het vastlopen van het overleg over de landbouwsubsidies. Australië en Canada wilden Europa expliciet noemen, maar andere deelnemende landen verhinderden dit omdat een dergelijke verwijzing politiek te gevoelig zou liggen.

De eindverklaring stelt dat het oplossen van de onenigheid over de landbouwsubsidies de sleutel vormt tot het slagen dan wel falen van de huidige ronde van het wereldhandelsoverleg. Eind 2006 moet de huidige overlegronde, die bekend staat als de Doha-ronde, met succes zijn afgesloten, waarschuwt de verklaring. Al in Hongkong moet, stelt de verklaring, aanzienlijke vooruitgang worden geboekt.

De Doha-ronde is volgens de verklaring niet slechts een nieuwe fase in de liberalisering van de wereldhandel, maar ook cruciaal voor de geloofwaardigheid van de WTO en het wereldhandelssysteem.

Nu in het nieuws