Stad Antwerpen betaalt bestrijding faraomieren

Het college heeft beslist een proefproject op te starten rond de bestrijding van faraomieren in Oud-Borgerhout en keurt hiervoor een budget van 8.000 euro goed. Na evaluatie zal worden nagegaan of dit project wordt uitgebreid naar de andere haarden in de stad.

BR> De tropische faraomier is een hardnekkig ongedierte, dat enkel te bestrijden is met professionele, niet in de handel te verkrijgen, verdelgingsmiddelen. In Oud-Borgerhout houdt de faraomier al drie jaar huis in een blok in de Rechtestraat, Gijselsstraat, Borsbeekstraat en Florastraat. Een hondertal huizen zou besmet zijn.

De bewonersraad en het buurt- en opbouwwerk RISO hebben in 2003 de kat de bel aangebonden en steun gezocht bij district en stad om de mierenplaag aan te pakken. Voor een succesvolle verdelging is het noodzakelijk dat alle bewoners in de verdelgingsprocedure stappen. Geen simpele opdracht, omdat daarvoor een akkoord nodig is van alle bewoners en omdat een verdelging kan oplopen tot 100 à 200 euro per pand. Na een affiche-campagne en deur-aan-deur-bevragingsronde bleek ongeveer de helft bereid om in te stappen, de andere helft twijfelde of kon de verdelging onmogelijk betalen.

Na een eerder akkoord van het district Borgerhout om financieel tussen te komen, heeft het college nu beslist een pilootproject op te starten én te financieren. Nochtans was de stad dat aanvankelijk niet van plan omdat er geen sprake was van bedreiging van de volksgezondheid. Nu zegt de stad dat de faraomieren de leefbaarheid in de woningen ernstig kunnen aantasten. "Het is niet evident dat de stad de verdelging betaalt, maar omdat het probleem al zo lang aansleept en omdat we vrezen voor een toename en een verspreiding over het hele grondgebied, is beslist dit proefproject op te starten", zegt Geert Lauwers van het kabinet Sociale Zaken, dat in dit dossier samenwerkt met milieuschepen Erwin Pairon.

"Omdat je het probleem enkel collectief kan aanpakken, is een gecoördineerd stedelijk optreden nodig. Het gebied moet duidelijk worden afgebakend en er moet worden nagegaan hoe bewoners kunnen worden 'verplicht' tot medewerking. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Bewonersraad, RISO en het district, die hierin al een hele weg hebben afgelegd. Pas na evaluatie van dit proefproject zal worden beslist of ook de andere haarden in de stad zullen worden aangepakt."

Nu in het nieuws