ACV-Metaal wil tijd voor informering werknemers over generatiepact

Het ACV-Metaal gaat de nationale raad van de vakbond dinsdag voorstellen om de tijd te nemen om de werknemers te informeren en te raadplegen over de verfijningen die de federale regering aan het Generatiepact heeft aangebracht.

Belga

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck heeft begrip voor die vraag naar meer tijd. Hij is vrij positief over de aangebrachte wijzigingen aan het pact.

Dat bleek zaterdag op het congres van ACV-Metaal in Mol. ACV-Metaal wil die informatie en consultatie samen met de andere metaalbonden organiseren. Daarvoor wil ze zo snel mogelijk na de beslissingen van de interprofessionele instanties een bijeenkomst van de metaalbonden vastleggen. ACV-Metaal wil dat gezamenlijk wordt afgesproken hoeveel tijd nodig is om de informatie en consultatie grondig en objectief te organiseren.

"We gaan ervan uit dat we het samen zullen doen. Zoniet zal ons dat niet beletten de eigen achterban te informeren", aldus voorzitter Tony Janssen van ACV-Metaal op een persbriefing. Hij wees erop dat het standpunt van zijn centrale "de collega's van het ABVV niet voor het blok zet". Algemeen secretaris van ACV-Metaal Marc De Wilde wees erop dat de militanten vragende partij zijn om het syndicale front te herstellen.

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck had begrip voor de vraag van ACV-Metaal naar meer tijd. "Zelfs voor specialisten is het moeilijk om uit te leggen. Er moet geïnformeerd en gewikt en gewogen worden", aldus Cortebeeck op de persbriefing.

In zijn slottoespraak op het congres was Cortebeeck vrij positief over de verfijningen die aan het Generatiepact zijn aangebracht. Hij sprak over verbeteringen. De ACV-voorzitter verwees naar de dertien breek- en knelpunten die het ACV in juni en september had gesteld en wees erop dat de meerderheid ervan is binnengehaald. "Het is niet allemaal kommer en kwel. De vuist van 28 oktober heeft geleid tot gewijzigde regeringsvoorstellen. Onze aanpak heeft gewerkt", aldus Cortebeeck.

De ACV-voorzitter meent trouwens dat er niet veel meer fundamenteel kan gewijzigd worden. "Dat zal moeilijk zijn. We zijn aan het einde van ons Latijn", aldus Cortebeeck op de persbriefing. Volgens de ACV-voorzitter staat men op de raad van dinsdag voor twee vragen: Wat denkt men van de verbeteringen en wil men verder actie voeren? "Zo ja, wat willen we bereiken met die acties?". "We mogen niet in een vage malaise terechtkomen", aldus Cortebeeck.

Nu in het nieuws