De Lijn veroordeeld tot betalen dwangsom voor rokende chauffeurs

In Mechelen heeft de vrederechter op 2 november de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn veroordeeld tot het betalen van een dwangsom omdat sommige van haar chauffeurs het rookverbod op de bussen niet respecteren. Dat meldt de vzw RookVrij zondag en bevestigt Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn aan Belga.

Belga

De klacht werd ingediend door Pierre Verloo, een klant van de Lijn, samen met de vzw RookVrij. Verloo neemt elke dag een bus van De Lijn en wordt regelmatig geconfronteerd met rokende buschauffeurs. Het aanspreken van de chauffeurs en het aanschrijven van de directie van De Lijn leidde tot niets, aldus RookVrij. Een besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering over de exploitatie van De Lijn legt nochtans een algemeen rookverbod op in alle voertuigen en alle overdekte wachtruimtes met inbegrip van de schuilhuisjes.

Na meer dan 100 gevallen van rokende buschauffeurs besloot de man met de hulp van RookVrij de zaak in handen te geven van een advocaat. Na het vaststellen van een overtreding door een deurwaarder, werd in februari 2005 De Lijn gedagvaard.

De rechter bevestigt in zijn vonnis dat het wel degelijk de directie van De Lijn is die ervoor moet zorgen dat de bussen rookvrij zijn. "De Lijn moet interne maatregelen treffen om erover te waken dat het wettelijk rookverbod en het verbod voor haar personeelsleden daadwerkelijk wordt nageleefd en geen schade of hinder kan opleveren voor de passagiers", luidt het vonnis. Het legt De Lijn een dwangsom op van 75 euro per vastgestelde overtreding.

Volgens De Lijn-woordvoerster Hulhoven staat De Lijn achter het vonnis, maar neemt de vervoersmaatschappij al heel wat maatregelen om het personeel het rookverbod te laten naleven. "Wij voeren campagne en doen aan rookstopbegeleiding voor de chauffeurs. Zij worden ook regelmatig gecontroleerd", zo zegt ze. "Vanaf 1 januari worden die controles trouwens nog verscherpt".

Nu in het nieuws