Groen!: "Overheid moet 10 procent allochtonen aanwerven"

Om iets te doen aan de uitzichtloze situatie van talloze werkloze allochtonen pleit Groen! ervoor dat de overheid op 10 aanwervingen minstens één allochtoon in dienst neemt. In een persmededeling vraagt Groen! Vlaams-Brabant dat de provincie Vlaams-Brabant

Belga

het voortouw neemt en uitgroeit tot het voorbeeld voor alle andere overheidsdiensten

Nu in het nieuws