Tien procent van zevenjarigen heeft last van bedplassen

Van alle 7-jarigen plast tien procent nog regelmatig in bed. Op volwassen leeftijd heeft één procent van de mensen nog last van bedplassen.

Belga

Om dat probleem, waarop een groot taboe rust, aan te pakken, heeft een groep van Belgische huisartsen en specialisten een brochure opgesteld over enuresis of bedplassen. De brochure vormt een handig hulpmiddel voor huisartsen om samen met ouders en hun kind het probleem aan te pakken.

"Er was nood aan een soort Belgische richtlijn. Enerzijds zien we dat de Belgische universiteiten op internationaal gebied leidinggevend zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek over enuresis, maar anderzijds blijkt dat in ons land patiënten pas laat of zelfs nooit een arts raadplegen over het probleem", vertelt professor Johan Vande Walle. Ook blijkt de kennis van huisartsen over het fenomeen heel gering omdat er tijdens de opleiding geneeskunde amper aandacht aan wordt besteed.

Om het aantal onbehandelde patiënten die last hebben van bedplassen terug te dringen, heeft een werkgroep van huisartsen en specialisten een informatieve brochure opgesteld. Daarnaast werd ook een soort stappenplan voor huisartsen uitgewerkt, zodat zij voldoende informatie en middelen hebben om bedplassers goed op te vangen en te begeleiden.

Na astma is bedplassen de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. "Het probleem komt veel vaker voor dan gedacht", vertelt pediater An Bael. "Van de 7-jarigen is tussen de 8 en 15 pct 's nachts niet droog, in de puberteit is dat 1 tot 2 pct". Iets minder dan 1 pct van de volwassenen is 's nachts nooit droog geweest. Als kinderen van 7 jaar nog bedplassen, is er nog maar weinig kans dat het probleem vanzelf overgaat.

Ook al is het een vaak voorkomend fenomeen, toch weten artsen maar relatief weinig over bedplassen. Wel bekend is dat bij bedplassen drie factoren een belangrijke rol spelen. Zo moet eerst en vooral je blaas groot genoeg zijn. Daarnaast moet je ook op tijd wakker kunnen worden. Een derde belangrijk element is dat je 's nachts niet te veel urine mag aanmaken.