Lier en Lierse SK werken schuldherschikking verder uit

De Stad Lier en voetbalclub K. Lierse S.K. hebben een vernieuwd akkoord klaar rond de herschikking van de schuldenberg van de voetbalclub.

Belga

Dit akkoord wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voorgelegd. Bij de overname van de voetbalclub door de groep van Leo Theyskens kwamen Lierse S.K. en de stad Lier in februari van dit jaar een aantal voorwaarden overeen om de schulden van de voetbalclub te herschikken. Meer dan drie miljoen investeringen en nieuwe bestuurders zorgden er voor dat de club zijn licentie behield en dat de noodzakelijk veiligheidsinvesteringen in het stadion werden uitgevoerd.

Ook is er ondertussen een professionele organisatie uitgetekend en gedeeltelijk ingevuld. Deze acties en een positieve balans zorgden ervoor dat de stad en Lierse een nieuw akkoord rond de schuldenberg kunnen voorleggen aan de gemeenteraad

Het akkoord houdt in dat Lierse de oude doorgeeflening van 3,7 miljoen euro, die ondertussen geslonken is naar 2,4 miljoen euro, niet meer enkel met intresten mag afbetalen. Oorspronkelijk mocht de club dit gedurende de drie volgende jaren. Ter compensatie voor de kapitaalaflossingen is de stad wel bereid om een toelage van 600.000 euro te geven voor de investeringen van de club in de veiligheid van het stadion. Hierdoor houdt Lierse meer financiële middelen vrij om verder te werken aan de uitbouw van een gezonde structuur van de club. Het bedrag van 1,1 miljoen euro dat Dexia van de stad vorderde in begin 2005 omdat de voetbalclub ze niet kon betalen, wordt nu door de stad omgezet in een nieuwe lening. Deze lening blijft wel bevroren, wat wil zeggen dat de club tijdens de eerste drie jaar enkel interesten op het bedrag moet betalen.

Nu in het nieuws