Werknemer ontslagen voor overmatig privé-internetgebruik

Een werkgever heeft het recht een werknemer te ontslaan om dringende reden als die overmatig gebruik maakt van de telefoon en het internet voor privé-aangelegenheden.

Belga

Dat besliste het Gentse arbeidshof op 9 mei 2005, zo meldt de Juristenkrant. "Een werknemer die het grootste deel van zijn arbeidstijd internetsites bezoekt voor privé-aangelegenheden maakt een fout die het voortzetten van de arbeidsrelatie onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt", aldus het Gentse hof.

Een werkgever mag het internetgebruik van een werknemer registreren om na te gaan of hij zijn werk zorgvuldig en nauwkeurig verricht en geen misbruik maakt van het materiaal dat hij ter beschikking heeft. Het arbeidshof moest zich uitspreken over een ontslag van een bediende die overmatig gebruik maakte van de telefoon en het internet voor zijn privé-aandelenhandel. Ook surfte hij regelmatig naar pornosites tijdens de werkuren.

Na klachten van andere werknemers controleerde de werkgever de logfile van de computer van de bediende en stelde hij vast dat de man in kwestie het grootste deel van zijn werkdagen doorbracht met niet-professionele activiteiten. Daarop ontsloeg hij de werknemer wegens dringende reden.

De werknemer betwistte de dringende reden en dagvaardde zijn ex-werkgever tot het betalen van een opzeggings- en vakantievergoeding en een eindejaarspremie. De arbeidsrechtbank in Gent gaf de werkgever echter gelijk. De bediende tekende hoger beroep aan tegen het vonnis, maar opnieuw werd zijn eis verworpen.

Recent velde de Gentse arbeidsrechtbank opnieuw een vonnis in die aard. Zo besliste ze op 17 oktober 2005 dat een werkgever het internetgebruik van zijn werknemers onder bepaalde omstandigheden in het geheim mag controleren en op basis van internetmisbruik een werknemer om dringende redenen kan ontslaan. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Nu in het nieuws