"Regering moet snel positieve sfeer doen weerkeren"

De federale regering moet snel de draad oppikken en initiatieven nemen die leiden tot een positieve en constructieve sfeer.

Belga

Dat stelt CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen vrijdag. De grote opkomst voor de nationale betoging toont volgens Vandeurzen aan hoeveel onzekerheid er bij de werknemers leeft. Die situatie had evenwel kunnen worden vermeden. "De federale regering heeft immers jarenlang nagelaten te investeren in een maatschappelijk draagvlak voor sterke beslissingen die de toekomst van onze welvaart moeten veiligstellen", luidt het. "Er zijn moedige beslissingen nodig waarvan iedereen overtuigd raakt dat ze nodig zijn. Ze vergen wel respectvol overleg".

Nu in het nieuws