Stamceldoorbraak biedt hoop voor Parkinson-patiënten

Amerikaanse wetenschappers hebben een manier ontdekt waardoor uit embryo's afkomstige stamcellen kunnen worden ontwikkeld tot organen, zo meldt de Sunday Times. Dat betekent een belangrijke doorbraak in de strijd tegen ziektes als Parkinson's en multiple sclerosis.

Belga

Dat stamcellen die zich in embryo's bevinden alle elementen bevatten om te kunnen worden 'opgebouwd' tot elk soort menselijke cel dat gewenst wordt, was al lang bekend - en ligt trouwens ten grondslag aan de hevige discussie over de vraag of embryo's voor dat doel mogen worden gebruikt, een debat waarin president Bush en de paus het 'neen-kamp' aanvoeren.

Tot dusver wisten de vorsers echter nog niet hoe ze het chemische proces op gang konden brengen om de stamcel te 'dwingen' om zich om te vormen tot endodermen, de cellen die kunnen uitgroeien tot organen. Nu schrijft het gezaghebbende vakblad Nature Biotechnology dat Ameikaanse onderzoekers bij de firma CyThera een techniek hebben ontwikkeld om die endodermen te produceren.

Daarmee zou het bewijs zijn geleverd dat embryonalme stamcellen daadwerkelijk en onder laboratoriumomstandigheden kunnen worden omgevormd tot endodermen. De ontdekkers van deze techniek spreken dan ook van 'een kritische stap op de weg naar het genereren van wetenschappelijk en therapeutisch gezien nuttige cellen'.

In medische kringen wordt gehoopt dat het gebruik van stamcellen om cellen te kweken die aangetaste organen kunnen vervangen, in eerste instantie aandoeningen als de ziekte van Parkinson of MS kunnen beteugelen.

Nu in het nieuws