Leuvens eredoctoraat voor politiek economist Baron

De K.U.Leuven reikt op 8 november een eredoctoraat uit aan de politiek economist David P. Baron, hoogleraar aan de Graduate School of Business van de Stanford University.

Belga

Dat gebeurt op voordracht van de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen naar aanleiding van de 50ste jaargang van het Tijdschrift voor Economie en Management.

De Leuvense universiteit wil David P. Baron eren voor zijn baanbrekend werk in het domein van de politieke economie. Baron introduceerde met name het gebruik van de niet-coöperatieve speltheorie en onderhandelingstheorie in de studie van politieke mechanismen en instellingen. Hij verrijkte de analyse van competitieve strategieën van bedrijven met de studie van hun politieke omgeving.