Peeters vindt ondertunneling Krijgsbaan te duur

Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) vindt een ondertunneling van de Krijgsbaan naast de luchthaven van Deurne te duur. Hij herhaalde dat de bomen op Fort III in het verlengde van de startbaan uit veiligheidsoverwegingen gekapt moeten worden.

Belga

Dat zei hij zondag op de Antwerpse regionale televisiezender ATV.

"Mensen die zeggen dat de bomen moeten blijven, zeggen eigenlijk dat de luchthaven dicht moet", aldus de minister. Hij hoopt dat de gemeenteraad van Borsbeek zich op 14 november wel uitspreekt over het voorstel van overeenkomst van de Vlaamse regering dat voorziet in kap- en snoeiwerken op het fort (inclusief de afbraak van een loods) in ruil voor de aanplanting van een nieuw bos en de garantie dat de startbaan niet verlengd wordt. Afgelopen vrijdag verdaagde Borsbeek de stemming over dat voorstel.

Peeters zei zondag dat hij de komende dagen met het college en de burgemeester van Borsbeek, de eigenaar van Fort III, rond de tafel gaat zitten. Een afwijzing van zijn voorstel is volgens Peeters geen optie. "Dan ontstaat er een probleem met het open houden van de luchthaven", aldus Peeters. Hij wees erop dat de luchthaven rechtstreeks 558 mensen tewerk stelt en onrechtstreeks 1.200. Vlaams parlementslid Bart Martens van de sp.a wees erop dat het kappen van de bomen ook voordelen heeft. De overeenkomst die Peeters aan Borsbeek voorlegt, geeft immers de juridische zekerheid dat de startbaan op de luchthaven niet verlengd wordt. De niet-verlenging staat weliswaar al in het Vlaams regeerakkoord, maar de overeenkomst van Peeters tilt die garantie over de huidige legislatuur, aldus Martens.

Annick De Ridder, Vlaams VLD-parlementslid, verzette zich ook niet tegen het kappen van de bomen. Wel heeft ze moeite met het feit dat Peeters de Krijgsbaan niet langer wil laten ondertunnelen. Peeters noemt die ondertunneling te duur.

De minister liet zondag duidelijk zijn voorkeur blijken voor het alternatief dat hij eerder al voorstelde, namelijk een omlegging van de Krijgsbaan in een U-bocht rond de startbaan. "De ondertunneling is niet de juiste oplossing", aldus de minister. Hij voegde er wel aan toe dat het lopende milieueffectenrapport (MER) duidelijkheid moet geven over beide opties: ondertunnelen of omleiden.

De Ridder wees erop dat er met een aantal privé-partners al een akkoord bestaat over de financiering voor de ondertunneling. Bart Martens zei dat het MER moet afgewacht worden, maar voegde eraan dat hij gekant is tegen een scenario waarbij de terreinen rond de luchthaven van Deurne worden ontwikkeld "à la Wijnegem Shopping Centrum" om de tunnel betaalbaar te maken.

Nu in het nieuws