"Rusthuis moet gratis worden"

Uit een bevraging van de sp.a bij de inwoners van 47 Antwerpse gemeenten blijkt dat vergrijzing, afvalbeleid, verkeer en wonen hun voornaamste zorgen zijn. Die thema’s zijn voor de sp.a meteen ook de rode draad doorheen de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.

jforier

Caroline Gennez, als nationale ondervoorzitter, en Jos Geuens, als provinciale voorzitter, gaven vrijdag tekst en uitleg bij de campagne. Daarbij werden een aantal gekende socialistische standpunten naar voren gebracht. Onder meer over de zorg voor ouderen. Zo wil Caroline Gennez dat de maximumfactuur voor de sociale zekerheid ook toegepast wordt op de rust- en verzorgingstehuizen (RVT). ”De zorg voor de oude dag staat met stip op één in de enquête. Nu moet de cliënt 50% van de kosten voor een verblijf in een RVT zelf betalen. Vaak komt het erop neer dat de kinderen van de bejaarde voor dat bedrag moeten opdraaien. En daar willen we vanaf.”

Via een gemeentelijk reglement kan een OCMW nu al beslissen om de kosten voor een RVT niet op de cliënt of zijn of haar familie te verhalen. ”Maar voor grotere steden is dat een zware kost. Het is dus beter om de RVT’s in de maximumfactuur op te nemen. Dat is geen lokale materie, dus zullen we daarvoor op Vlaams niveau ijveren”, zegt Caroline Gennez.

Een ander punt is het afvalbeleid, waarbij de sp.a de forfaitaire huisvuilbelasting wil afschaffen. ”Ons principe is dat de vervuiler betaalt en dat wie meer vuilniszakken gebruikt dus ook meer betaalt. Zo gaat het onder meer in Herentals al. Om te vermijden dat gemeenten de prijs van hun vuilniszakken verhogen, moet er wel een maximumprijs komen. Anders is het lood om oud ijzer”, aldus Gennez. De resultaten van de enquête worden in alle ondervraagde gemeenten uitgedeeld. ”Dat gebeurt in een medicijndoosje. In het totaal geven we zo’n 35.000 van die doosjes weg”, zegt Jos Geuens. De resultaten van de enquête lopen voor 80% gelijk in alle ondervraagde gemeenten.

Nu in het nieuws