Vlaamse regering in minder dan drie uur door Antwerpen

”De stad beweegt duidelijk in de goeie richting”, vond minister-president Yves Leterme (CD&V) na afloop van een bezoek van zijn regering aan Antwerpen. Met een Bolleke in de hand vonden de Vlaamse excellenties dat er - met flinke steun van de Vlaamse overheid - goed wordt gewerkt in de stad.

jforier

”Ik denk dat Vlaanderen bijzonder veel financiële inspanningen levert voor Antwerpen. Met de bedoeling het leven van de Antwerpenaren aangenamer te maken. Met zo’n bezoek zie je op het terrein waar het echt over gaat. Dat het geen loze woorden zijn, maar dat hier op verschillende domeinen, zoals werk, zorg en mobiliteit resultaten worden geboekt”, aldus Leterme. Hij was vooral verrast door het groot aantal jongeren dat in Antwerpen woont.

”Dat wist ik helemaal niet.” De regering beloofde de financiële problemen rond de cofinanciering van Spoor Noord snel op te lossen, zodat dit dossier kan worden voortgezet. De regering vergaderde vrijdagmorgen in het provinciehuis. Vooraf werden de diverse spoordossiers bekeken. In januari evauleert de regering de projecten verder met de Antwerpse haven. De vergadering slorpte meer tijd op zodat het Vlaamse gezelschap met zowat een uur vertraging in het Essenhof arriveerde. Hier ging het over een renovatieproject van het OCMW met o.a. serviceflats en dienstencentrum. Met de bus ging het dan naar de Werkwinkel. Langs de Singel voor de noodbruggen. In april zijn ze weg, beloofde Kris Peeters. Met de tram werd het een ritje over de Leien tot op het De Coninckplein voor de bibliotheek. Bij momenten was het echt een schoolklasje. Toen de tram door de Brederodestraat reed, merkte burgemeester Patrick Janssens op dat hier het beste supporterscafé van Beerschot was gevestigd. ”Correctie, Germinal Beerschot”, meende minister Dirk van Mechelen.

”Gaat het hier over een museum?”, counterde schepen Van Campenhout zijn burgemeester. Kortom, de sfeer was goed. En bleef tot op het einde. Zodat de geplande persconferentie werd vervangen door een Bolleke Koninck in café Den Engel op de Grote Markt. Waar enkel schoolmeisjes de kans zagen om hun handtekeningenbestand flink uit te breiden. En zo was iedereen gelukkig. Misschien minder de brandweermannen waarvoor de burgemeester gisteravond alvast de opeising voor de staking van volgende week nog tekende.

Nu in het nieuws