Dronken raadslid toegang West-Vlaamse provincieraad ontzegd

Op de West-Vlaamse provincieraadszitting donderdag in Brugge is sp.a-raadslid Cliff Bourdon uit Brugge dronken verschenen. Zijn fractieleider Peter Roose heeft hem de toegang tot de zitting ontzegd.

Belga

De discussie duurde ruim een uur. Uiteindelijk kon Bourdon met de nodige lichte dwang overtuigd worden te vertrekken. Een collega bracht hem thuis. Het is niet uitgesloten dat het incident nog een gevolg krijgt binnen het bestuur van de partij.

Nu in het nieuws