Groen! pleit voor gratis energieaudits in 400.000 woningen

De verschillende overheden, de distributienetbeheerders en de ocmw's moeten samenwerken om gespreid over tien jaar gratis energieaudits in 400.000 woningen uit te voeren.

Belga

Daarnaast moeten de vakbonden, ngo's en de bouwsector, naar analogie met Duitsland, een groot maatschappelijk pact afsluiten rond renovatie en isolatie van woningen.  Dat zijn twee concrete maatregelen uit een actieplan van Groen! om het energieverbruik van gezinnen sterk te doen afnemen, zonder dat dit leidt tot comfortverlies. "Gezinnen spenderen vandaag 10 miljard euro per jaar aan energie. Een besparing van tien procent op de energiefactuur komt neer op 250 euro koopkrachtverhoging per jaar voor de gezinnen", zei Els Keytsman donderdag bij de voorstelling van het plan.  Een energieaudit toont hoe op een vaak eenvoudige wijze veel energie in een woning kan worden bespaard. Zo'n audit kost in Vlaanderen 150 euro. De kosten zijn voor veertig procent aftrekbaar. Groen! wil dat er een gratis energieaudit wordt uitgevoerd in 400.000 woningen, tien procent van het Belgische woningenbestand. Het gaat daarbij om de woningen van gezinnen met een bescheiden inkomen, die vaak in de slechtst geïsoleerde woningen verblijven. 

Een ander voorstel is het afsluiten van een "historisch Energiepact", zoals in Duitsland. Daar is volgens Keytsman de ambitie hoog. Het gaat om een programma met als doel 300.000 huizen te renoveren en meteen 200.000 jobs te creëren. Ook moet de Vlaamse regering de distributienetbeheerders opdragen systemen van voorfinanciering in te voeren voor isolatie van woningen. Groen! koppelt daaraan de oprichting van een Kyotofonds, dat renteloze leningen tot 5.000 euro geeft per woning.  Ook rond de omvang van woningen heeft de partij voorstellen. "Een duurzame woning ontstaat op de tekentafel van de architect", luidt het. Volgens Keytsman verbruikt een alleenstaande woning 40 procent meer energie dan een rijhuis.

Daarom moeten gemeentebesturen het wonen in de stad extra stimuleren en moeten ze via bouwvergunningen 'compact' en 'zongericht' bouwen aanmoedigen.  Ook moeten er subsidies komen voor de bouw van laagenergiewoningen en passiefhuizen, woningen met een laag energieverbruik. Voor de renovatie van bestaande woningen moet het drie-liter-huis de norm worden, aldus Groen! Dat is een woning die op jaarbasis slechts drie liter stookolie per vierkante meter verbruikt.  Keytsman had een schouderklop veil voor de inspanningen van het Belgisch leger om het energieverbruik in zijn gebouwen terug te dringen. Zo bespaarde Defensie tussen 1995 en 2002 meer dan 40 procent op verwarming, stabiliseerde het elektriciteitsverbruik en daalde het waterverbruik met veertien procent. Het Belgisch leger is "een vrij groen leger", stelde Keytsman. 

Om overheidsgebouwen energiezuiniger te maken, pleit ze voor de verplichte uitvoering van energiebesparingsingrepen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Keytsman haalde voor dat voorstel de mosterd in Denemarken. Daarnaast wil ze dat het energieprestatiecertificaat versneld wordt ingevoerd voor sociale woningen en huurwoningen. Dat is pas voorzien voor 2009, maar moet volgens Keytsman al volgend jaar gebeuren.