Struik Foods: Vanvelthoven vraagt inspectie zaak te onderzoeken

Indien het bij Struik Foods over illegale tewerkstelling gaat, dan moet dat op de meest krachtige wijze veroordeeld worden. Dat heeft minister van Werk Peter Vanvelthoven donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer verklaard.

Belga

Hij heeft zijn inspectiediensten alvast gevraagd een grondig onderzoek uit te voeren bij het bedrijf uit Schoten.  Volgens de kersverse minister van Werk is het op zich niet verboden om werknemers te ontslaan en te vervangen door andere, op voorwaarde dat de spelregels worden nageleefd inzake verloning, interimarbeid of de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.  In het geval van Struik Foods kunnen slechts twee motieven worden ingeroepen, verduidelijkte Vanvelthoven.

"Ofwel gaat het om een tijdelijke vervanging van de ontslagen werknemers, maar dan is de toestemming van de vakbonden nodig en moet de betrokken ambtenaar worden ingelicht. Dat is hier niet het geval. Ofwel gaat het om een vermeerdering van het werk, en ook in dat geval is de toestemming van de vakbonden nodig en mogen de interimarbeids niet dezelfde taken krijgen. Als ze toch dezelfde taken of functie uitoefenen, is dat manifest in strijd met de wetgeving op interimarbeid", stelde de sp.a-minister.

 Vanvelthoven heeft zijn inspectiediensten ondertussen de opdracht gegeven een onderzoek te starten. Dat moet uitwijzen of er bij het bedrijf inbreuken worden gepleegd op de interimwetgeving, de Europese reglementering, de regelgeving inzake arbeidsvergunningen en de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden. Is dat het geval, zal worden opgetreden tegen het bedrijf én de betrokken interimbureaus, luidde het.

Nu in het nieuws