"Krachtig optreden tegen mogelijke blokkades"

Naar aanleiding van de staking van 28 oktober tegen het generatiepact eist Paul Hegge, directeur VOKA-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde, een krachtig ingrijpen van de beleidsvoerders op elk niveau tegen elke belemmering van het recht op vrij ondernemerschap of het recht op arbeid van werkwilligen.

Belga

Hij verwijst hierbij naar de blokkades van bedrijfszones tijdens de voorbije algemene staking. Hegge verwacht maatregelen van zowel de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneurs, burgemeesters... "Het stakingsrecht kan nooit aangewend worden om het recht van anderen, in casu de ondernemers en werkwilligen te beknotten", zegt hij.

De Kamer stelt ook niet te begrijpen "waarom de vakbonden in hun strijd tegen het generatiepact de ondernemingen als schietpaal gebruiken voor een maatschappelijk probleem, terwijl deze er juist de enige oplossing voor bieden".

Nu in het nieuws