Eigenaarssyndicaat krijgt meer oog voor mede-eigenaars

Het Algemeen Eigenaars Syndicaat (AES) verdedigt al dertig jaar lang de belangen van de vastgoedeigenaars, maar wil zich in de toekomst ook meer gaan toeleggen op de belangen van de mede-eigenaars. Dat meldt de vereniging donderdag in een mededeling.

Belga

Het AES werd dertig jaar geleden opgericht, ten tijde van de wetten die de huurprijzen blokkeerden. De belangengroep groeide uit tot een onderhandelingspartner van de overheidsinstanties inzake onroerende eigendom en woningverhuur. De vereniging ijverde onder meer voor een gelijke fiscale behandeling van onroerende goederen, een billijke watertarifering, veilige liften, het voorverkooprecht... AES-leden ontvangen maandelijks het blad Eigenaarsmagazine en kunnen bij de vereniging terecht voor juridische en fiscale bijstand en advies.

Het AES spitste zich in de loop der jaren toe op de materie van de verhuring. Maar "in een land waar op heden meer dan 70 pct van de bevolking eigenaar is van zijn woning, moet het AES zich eveneens bekommeren om de belangen van alle eigenaars die geen verhuurder zijn", stelt de belangenvereniging. In het bijzonder denkt het AES aan moeilijkheden die het leven in mede-eigendom voor verhuurders en bewoners met zich meebrengen. Het AES heeft daarom een nieuwe brochure klaar ("Mede-eigendom in een notendop") en wil ook een stuwende kracht zijn achter het kwaliteitscertificaat voor syndici, dat de beheerskwaliteit van mede-eigendommen moet bevorderen.

Nu in het nieuws