Carolorégienne: KI bevestigt aanhouding ex-schepen Despiegeleer

De kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen heeft donderdag de aanhouding bevestigd van Claude Despiegeleer, ex-schepen van de stad Charleroi.

Belga

Hij werd op 30 september door de onderzoeksrechter aangehouden in het bestek van het schandaal rond de huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne". Hij wordt verdacht van misbruik van publieke middelen, schriftvervalsing als ambtenaar en inbreuken op de wetgeving op de boekhouding.  Vijf dagen nadat hij van zijn vrijheid werd beroofd, verlengde de raadkamer van Charleroi zijn aanhouding voor een maand. De schepen ging tegen die beslissing in beroep, maar de kamer van inbeschuldigingstelling bevestigde vandaag de aanhouding. Hij zit dus nog tot begin november vast.

 Claude Despiegeleer, schepen van Gebouwen en Sport van de stad Charleroi, was het zwaarst betrokken bij de fraudezaak van "La Carolorégienne", de sociale huisvestingsmaatschappij waarvan hij afgevaardigd bestuurder was. Volgens een doorlichtingsrapport van de Société wallonne du Logement werden in die maatschappij ongeoorloofde uitgaven gedaan. Er zou zelfs sprake zijn van renovatiewerken die Despiegeleer voor hemzelf liet uitvoeren door personeel van "La Carolorégienne". 

Sinds de aanhouding van Despiegeleer werden nog twee verantwoordelijken van de huisvestingsmaatschappij in verdenking gesteld voor dezelfde tenlasteleggingen, maar zij werden onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om André Liesse, die intussen ook ontslag heeft genomen als schepen van Charleroi, en gewezen PS-senator Francis Poty, ondervoorzitter van "La Carolorégienne".  Despiegeleer en Liesse namen ontslag als schepen en uit hun functie bij de huisvestingsmaatschappij. De derde schepen die ook betrokken zou zijn bij het schandaal, Serge Van Bergen, nam ontslag bij "La Carolorégienne", maar weigerde op te stappen als schepen. Binnen het schepencollege werden hem echter al zijn bevoegdheden ontnomen. Hij zetelt momenteel zonder portefeuille. 

De directeur van de maatschappij, Luc Frère, nam ook ontslag. Burgemeester van Charleroi Jacques Van Gompel besliste dat het stadsbestuur alle rechtstreekse en onrechtstreekse banden zal verbreken die het heeft met Coreva, de vennootschap van de echtgenote van Luc Frère.