Vier op tien winkeliers vorig jaar bestolen

Meer dan vier op de tien winkeliers is vorig jaar het slachtoffer geweest van een winkeldiefstal. Toch doet ruim 57 procent van hen nooit of slechts sporadisch aangifte van de feiten.

Belga

Volgens de winkeliers is de procedure omslachtig en tijdrovend, doet de politie nauwelijks iets met de aangifte en vervolgt justitie bijna nooit. Dat blijkt uit een onderzoek van de ondernemersorganisatie Unizo bij 300 winkeliers.

Om het fenomeen aan te pakken vraagt Unizo de invoering van een elektronische aangifte voor winkeliers en een databank winkelcriminaliteit. Met de cijfers uit die databank kan de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael dan een aangepast beleid uittekenen.

Unizo pleit voorts voor een winkelverbod voor onverbeterlijke winkeldieven of een zwarte lijst die winkeliers kunnen consulteren.