Kardinaal Danneels ziet weinig nieuwe dingen in synode

Tot nu toe heeft de synode over de eucharistie volgens kardinaal Danneels alleen nog maar verdieping gebracht, maar weinig doorbraken op pastoraal vlak.

Belga

"Hele nieuwe dingen zie ik niet", verklaarde de kardinaal aan Kruispunt Webradio.

Danneels constateert dat op veel plaatsen in de wereld vanwege het priestertekort in plaats van de eucharistie woord- en gebedsdiensten worden gehouden. In West-Europa leidt dat vaak tot verwarring, aldus de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

"Mensen zouden kunnen denken: ik vind de mis van de pastoraal werkster mooier dan die van de pastoor."

Als gelovigen het eucharistisch hooggebed niet meer missen, dan is er volgens de kardinaal iets ernstigs aan de hand. Hij vraagt zich daarom af of aan de woorddiensten wel altijd communie moet worden toegevoegd.

Zolang de protestanten niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus tijdens de eucharistie geloven, is intercommunie met de reformatorische kerken volgens Danneels niet haalbaar. Dat zou leiden tot een 'eucharistische promiscuïteit'. Met de orthodoxe kerken is het anders. "Het enige wat ons feitelijk van de orthodoxen scheidt is het primaatschap van Petrus."

In zijn eigen interventie tijdens de algemene synodevergaderingen heeft Danneels zich verzet tegen bepaalde 'verdachtmakingen' van de moderne mentaliteit en de secularisatie. "Dat het allemaal zo negatief was. En het is natuurlijk hier en daar negatief, maar ik ben tegen het doemdenken in de eucharistie."

Volgens de kardinaal is de hedendaagse cultuur niet gedoemd om haaks te staan op het katholieke geloofsmysterie. Danneels stelt vast dat er juist in deze tijd een grote openheid voor het mysterie, rituelen en stilte bestaat. Op dat vlak ziet hij kansen.

Danneels prijst een interventie van de paus tijdens een algemene synodevergadering. "Die ging over de joodse wortels van de eucharistie." Danneels is er gelukkig mee dat Benedictus XVI heeft besloten om na de algemene sessie gelegenheid te geven tot een uur discussie. De Belgische kardinaal vindt dat de paus "diepgaander" en "serener" overkomt dan diens voorganger.