Klachten geurhinder Tiense Suikerraffinaderij houden aan

De klachten over geurhinder in de wijde omgeving van de bezinkingsvijvers van de Tiense Suikerraffinaderij blijven ondanks de maatregelen die de directie de afgelopen dagen nam, aanhouden. De onaangename geur is het gevolg van een te laag pH-gehalte in de vijvers waardoor zuren afkomstig van suikerresten vluchtig worden.

Belga

Om de hinder te beperken verhoogde de raffinaderij deze week de pH door acht citernes van 25 ton NAOH (natriumhydroxide) voor 50 procent te vermengen met het vijverwater. Aan de bezinkingsvijvers worden twee extra beluchters geplaatst evenals een installatie voor het kalken van het vijverwater wat eveneens het pH-gehalte verhoogt.

"Ook de milieuambtenaar van de stad, die in de omgeving van de vijvers woont, heeft woensdag en donderdag een redelijk felle geur waargenomen. Mogelijk is dit het gevolg van het plaatsen van de beluchters. Het water in de vijvers wordt daarvoor immers omgewoeld", aldus Marijke Tritsmans, communicatieverantwoordelijke van de stad Tienen.

Nu in het nieuws