Antwerpse begroting krijgt groen licht

De Antwerpse gemeenteraad heeft meerderheid tegen oppositie de begroting 2006 gisteravond goedgekeurd. Burgemeester Janssens wil dat het afvaldebat ‘binnen het juiste kader’ wordt gevoerd. ”Ik neem aan dat u dat vooral zegt tegen uw schepenen en niet tegen de raad”, repliceerde VLD-fractievoorzitster Ann Coolsaet.

jforier

Schepen Erwin Pairon (Groen!) maakte nog eens duidelijk dat hij niet aan de selectieve afvalophaling zal sleutelen. ”Zonder gescheiden ophaling kost de afvalverwerking ons 36 miljoen, met gescheiden ophaling is dat 9 miljoen”, aldus Pairon. Hij stipte verder aan dat er nu minder in materiaal wordt geïnvesteerd dan in de jaren negentig en dat ook het personeelsbestand is teruggelopen. ”We hebben nog een heel lange weg te gaan naar een propere stad, maar ik ben wel fier op de Antwerpenaars en hun sorteergedrag en de mensen van stadsreiniging.”

Havenschepen Delwaide (VLD) deed een oproep naar de Vlaamse onderhandelaars met Nederland om nooit toe te geven op de resultaten rond de Scheldeverdieping. ”Dat wil zeggen: beginnen in 2007 en klaar zijn in 2009. Bovendien kan dit nooit de laatste verdieping zijn. Ook dat aspect moeten we veilig stellen. Onze onderhandelaars moeten alert blijven”, aldus Delwaide. Schepen van Financiën Luc Bungeneers (VLD) antwoordde op het belastingvoorstel van Vlaams Belang omtrent de invoering van een stadspenning.

”Het klinkt zeer aanlokkelijk. Vereenvoudigen en besparen, dat spreekt me aan, het is zo ongeveer mijn hobby” aldus Bungeneers. ”Maar 20% besparen op personeel en werking is niet evident. Theoretisch wel, in de praktijk weet ik hoe moeizaam je 5% kan besparen. Uw stadspenning voor vennootschappen en KMO’s gaat uit van een belasting op het resultaat. Ik ben daar ook voorstander van, maar u zou uit eerdere commissies moeten weten dat dergelijke belastingen op het niveau van de gemeenten uitgesloten zijn. Het parlement kan altijd de wet aanpassen”, suggereerde de schepen van Financiën.

Dewinter was het eens met de schepen dat er op federaal vlak mogelijk een addertje in het gras zit. ”We moeten, zoals andere gemeenten, creatiever zijn.” Het Vlaams Belang stemde tegen de begroting maar onthield zich bij de politiebegroting. N-VA’er Luk Lemmens stemde tweemaal tegen, de meerderheidspartijen keurden beide begrotingen goed.