Bouwpool Antwerpen helpt 600 werkzoekenden aan baan

Bouwpool Antwerpen heeft, sinds de oprichting in 2001, al 595 werkzoekenden aan een baan geholpen in de bouwsector. De bedoeling van Bouwpool is om de vacatures in de bouwsector vooral op te vullen met werkzoekenden uit de Antwerpse regio.

jforier

”Bijna 70% van de werkzoekenden die via Bouwpool Antwerpen aan de slag gaan, volgen eerst een opleiding. De rest kan na bemiddeling vrijwel meteen aan de slag bij een bedrijf. Daarmee hebben we ruimschoots het streefdoel gehaald, dat we onszelf in 2001 hadden opgelegd”, zegt coördinator Ann Arnolds. Bouwpool is een samenwerking tussen de bouwsector, het Fonds voor Vakopleiding voor de Bouwnijverheid en de dienst Werkgelegenheid van de stad Antwerpen.

De afgelopen vier jaar hebben 254 bouwbedrijven met Bouwpool samengewerkt. Bouwpool zorgt voor een opleiding en de begeleiding naar een werkgever toe, maar er is meer. ”In het eerste halfjaar dat mensen bij een bedrijf werken, blijven we hen nauwgezet volgen. Deze jobcoaching verloopt in samenwerking met de VDAB en kost de bedrijven niets”, zegt Ann Arnolds.

De werkzoekenden die zich aanbieden zijn meestal laaggeschoolde allochtonen. Het project Bouwpool Antwerpen wordt zeker nog verdergezet tot eind augustus van volgend jaar. Het is niet uitgesloten dat het project ook nadien zal blijven bestaan. Intussen werden er in Gent en in de provincie Limburg al gelijkaardige projecten opgezet.

Nu in het nieuws