Verzoening bij Sappi in Lanaken mislukt

De sociaal bemiddelaar is er woensdag niet in geslaagd om een verzoening tot stand te brengen tussen directie en de vakbonden van papierproducent Sappi in Lanaken.

Belga

De bonden kondigen alvast prikacties en een protestmars aan, zo laat vakbondsafgevaardigde Ludo Cox van het ACV namens het gemeenschappelijk vakbondsfront aan Belga weten.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront besliste maandag nog om in afwachting van het resultaat van de verzoeningsvergadering de acties voorlopig op te schorten. Maar nu de directie te kennen gegeven heeft niet te willen terugkomen op eerder gemaakte afspraken rond brugpensioen en tijdskrediet, kondigen de bonden nieuwe acties aan.

Zo vindt er volgende zaterdag vanaf 13 uur al een protestmars door het centrum van Lanaken plaats. "De betoging is vooral gericht tegen de sociale afbraak die de directie pleegt. Door haar arrogante houding worden momenteel immers een aantal bruggepensioneerden gegijzeld", zo luidt het.