Proces tegen Saddam Hoessein al meteen uitgesteld

Het proces tegen de vroegere Iraakse dictator Saddam Hoessein is woensdag uitgesteld tot 28 november. Dat heeft de Speciale Iraakse rechtbank beslist. Saddam verscheen woensdag de eerste keer voor de rechtbank.

AP Ned

Het uitstel komt er op vraag van de advocaat van de verdreven Iraakse president. Die wil meer tijd om het dossier tegen zijn cliënt in te kijken. Saddam staat samen met zeven medestanders terecht voor de moord op 143 sjiïeten in het dorpje Doujail, ten noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad. De feiten dateren van juli 1982.

Saddam Hoessein is woensdag voor een rechtbank in Bagdad verschenen om terecht te staan voor misdaden tegen zijn landgenoten. Het gaat in het bijzonder de moord, in 1982, op bijna 150 sjiieten uit het dorp Dujail, nadat daar op zijn autostoet was geschoten.

Aan het begin van het proces ging de 68-jarige oud-president, met baard en gekleed in een donkergrijs pak en wit overhemd met openstaande kraag, staan en vroeg hij de voorzittende rechter, Rizgar Mohammed Amin, naar zijn naam. "Ik wil weten wie u bent." De namen van de rechters zijn om veiligheidsredenen geheim gehouden en alleen Amins naam werd vlak voor het begin van het proces bekendgemaakt.

"Ik behoud mijn constitutionele rechten als de president van Irak", zei Saddam. "Ik erken de instantie niet die u gemachtigd heeft (...) ik verantwoord mij niet voor deze zogenaamde rechtbank, met alle respect."

Amin, een Koerd, probeerde Saddam ertoe te bewegen zich formeel te identificeren, maar dat weigerde hij.

Onder de andere beklaagden zijn Saddams voormalige inlichtingenchef Barazan Ibrahim, het hoofd van de vroegere revolutionaire rechtbank, Awad Hamed al-Bandar en voormalig vice-president Taha Yassin Ramadan. De anderen vervulden minder hoge functies. Voor hij naast Al-Bandar was gaan zitten had Saddam de groep in de beklaagdenbank gegroet met "Vrede zij met u".

Ramadan weigerde eveneens zich te identificeren. "Ik herhaal wat president Saddam Hoessein heeft gezegd", zei hij. De anderen noemden wel hun namen.

De rechtszaal bevindt zich in het marmeren gebouw waar vroeger de Baath-partij haar hoofdkwartier had. Het gebouw, in de zwaarbewaakte Groene Zone waar de Iraakse regering, het parlement en de Amerikaanse en Britse ambassade zijn gevestigd, is omgeven met drie meter hoge muren om autobomaanslagen te voorkomen en wordt bewaakt door Amerikaanse en Iraakse militairen.

Het is de bedoeling dat op de eerste zitting de aanklacht tegen Saddam wordt voorgelezen. De verdediging heeft aangekondigd om drie maanden uitstel van het proces te zullen vragen. Verwacht wordt dat de rechtbank het verzoek om uitstel zal toewijzen, maar wellicht niet voor de gevraagde periode.

De zitting van woensdag werd met een haf uur vertraging uitgezonden door de Iraakse televisie en satellietzenders. Vooral sjiieten en Koerden konden niet wachten om de man die hun bevolkingsgroepen zoveel leed heeft berokkend, in de beklaagdenbank te zien.

Voor wat hun tijdens het eerste proces ten laste wordt gelegd kunnen Saddam en de anderen de doodstraf krijgen. Als dat gebeurt is er kans dat Saddam meteen wordt opgehangen en dat andere rechtszaken die tegen hem worden voorbereid niet meer zullen plaatsvinden.

Nu in het nieuws