Twee procent problematische spijbelaars in Antwerpen

In het Antwerpse secundair onderwijs werden vorig schooljaar tien procent spijbelaars geregistreerd, waarvan zo'n 2 pct als echt problematisch kan worden beschouwd.

Belga

Bijna 70 pct van alle spijbelaars komt uit de leeftijdscategorie tussen 16 en 19 jaar. Dat blijkt uit het recente jaarrapport van het centraal meldpunt, een netoverschrijdend samenwerkingsverband dat in Antwerpen actief is.

Het aantal spijbelaars (in het voltijds onderwijs gedefinieerd als jongeren die minstens 10 halve dagen spijbelen) ligt daarmee iets hoger dan vorig jaar. Maar er moet rekening mee gehouden worden dat de leerlingen met een leercontract afgelopen schooljaar wel werden meegeteld en er sprake is van een lichte toename van het aantal secundaire leerlingen.

Nu in het nieuws