Integratienota goedgekeurd na weinig verheven debat

Pittig, maar inhoudelijk slapjes. Zo kan je het debat over de integratienota dat dinsdagavond plaatsvond in de Antwerpse gemeenteraad, nog het best omschrijven. Het Vlaams Belang hakte opnieuw in op de zogeheten Atlasnota, terwijl de meerderheid zich eensgezind achter het voorgestelde beleid schaarde. Het punt werd goedgekeurd.

jforier

Het begon ruim een maand geleden al met de omstreden manier waarop de schepen van Samenlevingsopbouw, Chantal Pauwels (Groen!), de nota aan de buitenwereld presenteerde. Dinsdag lag een lichtjes aangepaste versie ter stemming op de gemeenteraad. De meerderheid kon zich in grote lijnen vinden in de nota. Marleen Van Ouytsel (VLD) zei blij te zijn met de aandacht voor taal en inburgering. ”Maar ik wil meer inspanning voor arbeid en economie, want het aantal werkloze nieuwkomers is ronduit verontrustend”. Van Ouytsel kon ook vrede nemen met het uitgangspunt van de nota.

”Die vertrekt vanuit de vaststelling dat er een diverse samenleving is. Maar het doel met een sociale cohesie zijn, niet de diversiteit op zich. Ook sp.a en CD&V lieten zich in die zin uit. Tanja Smit (sp.a) voegde eraan toe dat de nota onderdeel vormt van een Vlaams integratiebeleid. ”We kunnen lokaal niet alles oplossen. Het is in ieder geval goed dat in de nota wordt afgestapt van het wij/zij-discours.”

Eerder op de avond had Filip Dewinter (Vlaams Belang) in zijn gekende stijl de nota compleet afgebrand. ”Dit is een beleid van terreur tegen al wie tegen de multiculturele samenleving is. Ik stel vast dat schepen Pauwels diversiteit tot doel stelt en dat we samen naar een nieuwe identiteit moeten zoeken. Nochtans is die identiteit er al. Die is Vlaams en Europees.” Dewinter zei nog dat taalkennis geen garanties biedt.

”Als een eskimo en een bosneger Nederlands leren, delen ze nog niet dezelfde waarden en normen. Het blijven verschillende culturen. Daarom moeten wij hier de Europese ‘leitcultur’ als norm houden.” Het onafhankelijk gemeenteraadslid Ludo De Ranter reageerde gedegouteerd op de uitspraken van Dewinter.

”Dit is smeerlapperij op de kop van de mensen. In dit dossier kun je niet op inhoud winnen, want het Vlaams Belang overroept alles. Ze willen daarvoor zelfs campagne gaan voeren in Marokko.” Luk Lemmens (N-VA) bekeek het allemaal iets serener en ziet de inspanningen voor inburgering en het aanleren van Nederlands als positieve punten. ”Toch zie ik in de nota vooral rechten en lees ik minder over de plichten van de allochtoon.” Chantal Pauwels zelf zei dat de nota wel degelijk uitgaat van rechten en plichten.

”Bovendien is het doel geen diversiteit. We zeggen wel dat de diversiteit nu al een realiteit is, waarmee we moeten leren omgaan. Daarom dat we zwaar investeren in het Nederlands en inburgering.” Dewinter sloot het hectische debat af met de mededeling dat Pauwels een ”groene fundamentalist” is en dat de meerderheid zich ”in de luren laat leggen door een partij die ze eigenlijk uit de coalitie willen”.

Nu in het nieuws