Plannen Ghanese kerk met feestzaal stuiten op verzet in Hoboken

De Hobokense CD&V verzet zich samen met een groot aantal buurtbewoners tegen de inplanting van een Afrikaanse kerk, annex feestzaal, aan de Sint-Bernardsesteenweg. Ze vrezen voor nog meer overlast in een toch al kwetsbare buurt.

jforier

De Ghanese gemeenschap heeft een bouwvergunning aangevraagd om het pand aan de Sint-Bernardsesteenweg 771, vlakbij de Colruyt, om te bouwen tot een polyvalente gebedsruimte. Alhoewel er nog geen vergunning is toegekend, worden er nu al misvieringen en trouwfeesten gegeven. De omwonenden krijgen te kampen met heel wat overlast: ”Om te beginnen is er de lawaaihinder. Afrikanen vieren nu eenmaal uitbundig feest en dat tot een stuk in de nacht. Vervolgens parkeerproblemen. De feestvierders worden zelfs met bussen aangevoerd. De voertuigen worden gewoon op de stoep achtergelaten”, verklaart een buurtbewoner.

103 omwonenden hebben nu een bezwaarschrift tegen de bouwplannen van de Ghanese gemeenschap ingediend. Intussen zijn de werkzaamheden aan het pand al wel bezig, zonder vergunning. Ze werden al eens stilgelegd door de bouwpolitie, maar twee dagen later gewoon opnieuw opgestart.

”De wildgroei van allerlei Afrikaanse kerkjes, die zich niet aan de geldende normen houden, dreigt blijkbaar ook naar de zuidrand van Antwerpen af te zakken. Het kan niet dat een kwetsbare buurt zoals die rond de wijk Stuyvenberg nog eens extra belast wordt. We hebben zeker niets tegen een serene gebedsruimte voor wie dan ook, wel tegen een lawaaierige feestzaal”, verklaart de Hobokense CD&V-voorzitter Kristof Waterschoot, die zich resoluut aan de kant van omwonenden schaart. Hij vraagt dat de stad Antwerpen de verbouwingswerkzaamheden stillegt en een bouwvergunning weigert.

”De Sint Bernardsesteenweg, waar men de woonfunctie weer een kans wil geven, is écht niet de meest geschikte locatie om een lawaaierige kerk met feestzaal in te planten.” Tuur Ceuppens van het kabinet van schepen Ludo Van Campenhout (VLD) verklaarde dat verscheidene stadsdiensten, waaronder de brandweer, woensdag vandaag, red) vergaderen om het probleem van nabij te bekijken.

Nu in het nieuws