Antwerpse Scheldekaaien 90 centimeter hoger

In uitvoering van het Sigmaplan tegen de overstromingen zal de zes km lange betonnen waterkeringsmuur langs de Schelde in Antwerpen vanaf 2009 met 90 cm worden verhoogd. Hoe dat concreet zal gebeuren - met een volle muur, dan wel met mobiele gedeelten - wordt het komende anderhalf jaar bestudeerd.

jforier

Dat tijdschema zit vervat in de intentieverklaring die Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters ondertekende met de stad Antwerpen. Nadat experts en milieugroepen eerder al hebben gesteld dat de huidige foeilelijke waterkeringsmuur op termijn niet zal volstaan, staat nu voor het eerst als regeringsbeslissing op papier dat de 1,35 m hoge muur met 90 cm moet worden opgetrokken tot 2,25 m. Dat zal echter gebeuren in de context van een algemene heraanleg en herwaardering van de Scheldekaaien waarbij ook moet worden bekeken waar bijvoorbeeld via ondergrondse parkeergarages de investeringen kunnen worden teruggewonnen. Alles samen goed voor zowat 645 miljoen euro, waarvan 200 miljoen voor de veiligheidsinfrastuctuur. De intentieverklaring houdt in dat op 29 november een Stuurgroep Scheldekaaien samengesteld uit o.m. Vlaams Gewest, stad, haven en dies meer van start gaat als begeleidingscommissie.

Tegelijk worden stedenbouwkundige, technische en economische studies uitbesteed die tegen eind 2006 moeten zijn afgerond. Daar zal onder andere moeten blijken welke stukken van deze betonnen wand door tijdelijke, mobiele of doorzichtige constructies kunnen worden vervangen.

”Na twee jaar planning en voorbereiding zullen de werkzaamheden dan ten vroegste begin 2009 beginnen”, aldus minister Peeters, ”Hoe lang die zullen duren, hangt af van de totaalvisie. In elk geval wordt het een kwestie van jaren.”

Nu in het nieuws