Gepensioneerden geven regeringsmaatregelen onvoldoende

De Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden (FBG) betreurt dat de regering besliste de pensioenen slechts minimaal of pas in de toekomst aan te passen aan de evolutie van de welvaart.

Belga

De federatie pleit ook voor het afbouwen van de solidariteitsbijdrage ten laste van de gepensioneerden. "Het huidige niveau van het Belgisch wettelijk pensioen is één van de laagste van Europa voor een volledige loopbaan van 45 jaar. De aanpassing aan de levensduurte is verre van verzekerd en de gepensioneerden ondergaan een voortdurende daling van hun koopkracht", luidt het.

De Federatie vindt het voorts niet kunnen dat de solidariteitsbijdrage ten laste van de gepensioneerden behouden wordt, als men de financiering van de sociale zekerheid uitbreidt. De Federatie vreest voorts dat de verhoging van de bovengrens voor toegelaten beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd als argument zal worden gebruikt om een aanpassing van de pensioenen te beperken.

Nu in het nieuws