Sociale huisvesting Wallonië: voorstel commissie verworpen

De Commissie Algemene Zaken van het Waals parlement heeft vrijdag, meerderheid tegen oppositie, de voorstellen van MR en Ecolo verworpen voor de oprichting van een onderzoekscommissie die de dysfuncties in de sociale huisvesting in Wallonië onder de loep moest nemen.

Belga

De indieners van het voorstel hadden gehamerd op de noodzaak van een grotere transparantie in de sector na het schandaal bij onder meer de huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne" uit Charleroi.

Volgens de meerderheid in het Waals parlement (PS en cdH) houdt de oprichting van een onderzoekscommissie echter het risico in op inbreuken in gerechtelijke onderzoeken. Een dergelijke commissie zou ook niet nuttig zijn in het parlementaire werk rond sociale huisvesting.

Nu in het nieuws