Verkiezingen via het internet

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar komt er in een of twee gemeenten een test met internet-stemmen. Dat zegt staatssecretaris voor Informatisering Peter Vanvelt-hoven.

jforier

Lukt het, dan volgt er een ruimere toepassing vanaf de verkiezingen voor Kamer en Senaat in 2007.

Met dit initiatief speelt Peter Vanvelthoven in op de wensen van de burgers. Een groots opgezette enquête leert namelijk dat bijna 60 procent van de internetters graag via het internet zou stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld.

Volgend jaar oktober plant Peter Vanvelthoven een eerste test. In één of twee gemeenten zullen de internetters de kans krijgen om thuis via het internet te stemmen.

Daarnaast zullen ze evenwel ook naar het echte stembureau moeten. Lukt de test, dan volgt in 2007 uitbreiding en officialisering van het internet-stemmen. De test is nodig om na te gaan hoe de problemen met internet-stemmen kunnen worden opgelost.

Hoe weet men of iemand gestemd heeft? Hoe houdt men de stemming geheim? Hoe kan men de via internet uitgebrachte stemmen stockeren tot ze mogen worden geteld? De test moet deze en andere vragen helpen beantwoorden.

Nu in het nieuws