Extra geld voor Vlaamse gemeenten: 250 jobs in Antwerpen

De extra inspanningen van de Vlaamse regering voor steden en gemeenten met een hoge jeugdwerkloosheid gaan in Antwerpen leiden tot 250 nieuwe jobs voor jongeren.

Belga

Dat laten minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt en haar collega van Werk Frank Vandenbroucke weten. In Antwerpen zijn er 4.452 laaggeschoolde werkzoekenden onder de 25 jaar. De stad spant daarmee veruit de kroon onder de 13 gemeenten met een hoge jeugdwerkloosheid die op extra Vlaams geld kunnen rekenen.

In Antwerpen komen er ongeveer 250 nieuwe jobs voor jongeren bij: 200 in invoegbedrijven en 50 in de lokale diensteneconomie. De stad zal door haar hoge aantal jonge werkzoekenden het maximumbedrag van 1 miljoen euro ontvangen. De acties lopen 2 jaar.

Nu in het nieuws