Nieuwe Antwerpse stadsdichter krijgt mandaat van twee jaar

De Antwerpse stadsdichter die Ramsey Nasr opvolgt, zal worden aangesteld voor een periode van twee in plaats van één jaar.

Belga

Dat besliste het Antwerpse schepencollege vrijdag. Het college gaat de gemeenteraad vragen om de licentieovereenkomst tussen de stad en de stadsdichter - met de rechten en plichten van beide partijen - in die zin aan te passen, aldus schepen van Cultuur Philip Heylen (CD&V).

Voorts legt het college aan de gemeenteraad een procedure voor inzake de aanstelling van een stadsdichter. In de toekomst zal een adviescommissie een kandidaat-stadsdichter aan het college voordragen. De commissie zal worden voorgezeten door de directeur van het stadsbedrijf cultuur, sport en recreatie en voor de rest bestaan uit zes leden: een academicus, een literaire organisator, een auteur of gewezen stadsdichter en drie vertegenwoordigers van de stad Antwerpen.

Nu in het nieuws