Privacycommissie blij met evolutie X-Stra

De privacycommissie is opgetogen met de bijsturingen van de stad Antwerpen in de huis-aan-huisbezoeken van X-Stra. ”We stellen een gunstige evolutie vast”, zegt Michel Parisse, voorzitter van de privacycommissie.

jforier

De commissie oordeelt dat het project globaal verenigbaar is met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tóch moet de stad nog enkele aanpassingen uitvoeren om de privacy van de bewoners te verzekeren. In de informatiebrochure moet duidelijk staan dat wie een huis-aan-huisbezoek weigert niet op een zwarte lijst zal terechtkomen.

Daarnaast is een machtiging voor het gebruik van het rijksregisternummer nodig, maar dat zou niet voor vertragingen zorgen in de opstart van X-Stra. Parisse is opgetogen dat Antwerpen de eerdere opmerkingen van de commissie ernstig heeft genomen en heeft bijgestuurd. Zo is de sociale doelstelling van het project duidelijk en worden de gegevens maximum twee jaar opgeslagen.

Nu in het nieuws