Spellinghervorming leidt tot gelijke spelling in woordenboeken

Een kleine duizend woorden in de Woordenlijst van de Nederlandse taal (het 'Groene Boekje') worden voortaan anders gespeld, maar de aanpassing maakt de spelling eenvormiger.

Belga

"Een mijlpaal", zo zei algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie Linde van den Bosch woensdag op een persconferentie in Brussel waar de spellingwijzigingen werden voorgesteld.

Voor het eerst worden samen met deze actualisering van de (van 1995 daterende) Woordenlijst, "de spellingklokken gelijk gezet", aldus Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Door samenwerking met uitgevers van woordenboeken, taaladvieswerken en programma's voor spellingcontrole op de computer, wordt de spelling uniform. Die werken krijgen een officieel logo van de Nederlandse Taalunie. Zo zal bijvoorbeeld Van Dale (waarvan volgende week de 16de editie uitkomt) niet meer afwijken van wat in het Groene Boekje staat.

Linde van den Bosch veegde enkele interpretaties in de media als onjuist van tafel. Het is niet zo dat Christus voortaan met een kleine letter wordt geschreven als de "heilige persoon" wordt bedoeld.

Er zijn geen veertig nieuwe regels, maar slechts één enkele verandering in de regels: de toevoeging van de tussen -n in paardebloem en aanverwante woorden (samenstellingen met een dierennaam als eerste deel en een plantkundige aanduiding als tweede deel). Voortaan schrijven we paardenbloem (in plaats van paardebloem), kattenkruid, vliegenzwam, apenbroodboom...

Veel wijzigingen van woorden hebben te maken met het gebruik van de hoofdletters of het koppelteken. Het is nu sociaalkritisch en christendemocratisch zonder streepje tussen de twee delen, daarentegen Indo-germaans in plaats van Indogermaans. In plaats van transatlantisch komt trans-Atlantisch en onhollands wordt on-Hollands.

Minister Vandenbroucke, die meteen ook de toespraak voor zijn verhinderde collega van Cultuur Bert Anciaux las, beklemtoonde dat het gaat om "een klein aantal veranderingen". Bij het aanpassen van een werkboek Nederlands voor het vierde jaar van het secundair onderwijs bleken bijvoorbeeld maar 22 wijzigingen nodig op een totaal van 52.000 woorden.

De onderwijsminister wist te melden dat welgeteld 896 'trefwoorden' (mogelijke samenstellingen niet meegerekend) nu anders gespeld worden. Als voorbeeld van een positieve aanpassing citeerde hij ideeëloos dat nu net als de andere samenstellingen met -loos zonder tussen-n wordt gespeld. "Het betekent wel degelijk 'geen enkel idee hebben'", legde hij uit. In het onderwijs wordt de spelling pas in het schooljaar 2006-2007 van kracht, maar het is niet de bedoeling dat de leerkrachten ondertussen nog de oude regels moeten onderwijzen. Die leerkrachten krijgen overigens de volgende weken gerichte informatie.

Nu in het nieuws