Reynders ontkent dat regering kleine spaarders treft

Minister van Financiën Didier Reynders ontkent dat de regering met haar nieuwe fiscale maatregelen de kleine spaarder treft.

Belga

BR> De minister verzekerde tevens dat het bij de twee genomen maatregelen voor spaargeld blijft. En er is de mogelijkheid om tot 31 december naar een andere belegging over te stappen, waardoor de 15 pct roerende voorheffing wordt ontlopen.

De regering besliste om 15 pct roerende voorheffing te heffen op inkomsten uit kapitalisatiebeveks (fondsen) met meer dan 40 pct obligaties. Er komt ook een heffing van 1,1 pct op de jaarlijkse premie van individuele levensverzekeringen (tak 21 en 23). "Het blijft bij deze twee maatregelen", verzekerde Reynders.

De beslissing kadert in de herfinanciering van de sociale zekerheid. De regering wil de last op arbeid verlagen, maar dient daarom nieuwe middelen aan te boren.

Bovendien wil de regering beleggers aansporen tot investeringen in risicokapitaal, dat is immers goed voor de bedrijven en zorgt voor jobs. Er worden dus enkel beveks belast die bestaan uit meer dan 40 pct obligaties. Er bestaat dan ook de mogelijkheid om tot 31 december over te stappen naar andere beleggingen, bijvoorbeeld beveks die maar voor 39 pct uit obligaties bestaan. Zo wordt de 15 pct roerende voorheffing vermeden.

Reynders ontkent dat met de maatregel de kleine spaarders worden getroffen. Voor de spaarder zijn er zelfs heel wat positieve maatregelen genomen. Hij wijst op de fiscale maatregelen ten gunste van een eigen woning (nieuw stelsel voor aftrek eigen woning, hoger maximaal aftrekbaar bedrag voor energiebesparende maatregelen en 6 pct BTW bij renovatie), de vrijstelling op interesten op het spaarboekje waardoor er zowat 100.000 euro mag op staan vooraleer iets moet worden betaald en de verhoging van het aftrekbaar bedrag van pensioensparen.

Volgens Reynders geldt voor 80 pct van de mensen dat ze met hun spaargeld zitten in hun woning, een spaarboekje en pensioensparen. Wie dan nog een kapitalisatiebevek heeft, is geen kleine spaarder meer; zo luidt de redenering. "Als men een zeker spaarniveau heeft, kan men dan niet vragen om naar de richting van de risicokapitaal te gaan", vraagt Reynders zich af. Overigens wordt nu al 15 pct roerende voorheffing betaald op obligaties of staatsbons.

Nu in het nieuws