N-VA formuleert alternatief voor gescheiden huisvuilophaling in Antwerpen

De N-VA deelt de kritiek vanuit de Antwerpse meerderheid op de huisvuilophaling in de stad. De partij dringt aan op een reorganisatie van het hele afvalbeleid en doet daarvoor een reeks voorstellen, zoals het afschaffen van de groene afvalzak en een tweede wekelijkse ophaalronde in woongebieden met weinig ruimte zoals appartementsgebouwen.

Belga

Vanuit sp.a, CD&V en VLD is er kritiek op het systeem van de gescheiden huisvuilinzameling, een bevoegdheid van Groen! in de coalitie. De N-VA zegt blij te zijn met het besef dat vuile straten, sluikstort en problemen met de huisvuilophaling één van de meest fundamentele kankers in de stad vormen.

"Na ruim tien jaar dit departement in handen te hebben, kan Groen! niet anders dan de verpletterende verantwoordelijkheid hiervoor opnemen en moet deze partij ophouden met haar naïeve spelletjes ten koste van de gewone Antwerpenaar", zo luidt het scherp. Maar de andere meerderheidspartijen, en zeker de sp.a, moeten nu niet plotseling hoog van de toren beginnen blazen om tactische redenen. Ze beheren het dossier al meer dan tien jaar mee, aldus de N-VA.

Gemeenteraadslid Luk Lemmens en plaatselijk N-VA-voorzitter Koen Kennis willen niet wachten met een evaluatie van de bijkomende middelen in juni 2006, maar vinden dat een reorganisatie van het hele afvalbeleid in de stad zich nu opdringt.

Ze verwijzen naar een studie van de Karel De Grote-hogeschool waaruit blijkt dat de helft van de Antwerpenaren tevreden is over de stadsaanpak van het sluikstorten. De andere helft is niet tevreden over de aanpak van sluikstort, zwerfvuil en papiermanden.

Bovendien zijn er amper concrete cijfers te vinden over kostprijs, frequentie en personeelsinzet, wat doet vermoeden dat het stadsbestuur het probleem absoluut nog niet onder controle heeft, aldus de N-VA. De partij wijst erop dat Net Brussel, de gewestelijke instelling die instaat voor de huisvuilophaling in de Brusselse gemeenten, elk jaar een jaarboek met alle details terzake uitgeeft. In Brussel wordt het huisvuil dubbel zo vaak opgehaald dan in Antwerpen. Er bestaan ook strakke schema's voor het leegmaken van de meest belaste papiermanden. Het meeste veegwerk gebeurt er te voet, wat een beter resultaat geeft, aldus de N-VA.

In haar plan pleit de partij ervoor het gebruik van papiermanden in kaart te brengen. Ze ziet een bijkomend ledigingsmoment mogelijk door de papiermanden ook tijdens de ophaalronde van het restafval leeg te maken.

Om het zwerfvuil aan te pakken, moeten er volgens de partij minimaal tweewekelijkse veegrondes komen in de "gewone" straten (andere straten dan de toeristische zone, de overige straten van het centrum of de probleemwijken).

Voorts wil de N-VA dat de prijs van de Antwerpse huisvuilzakken zakt naar het lage Brusselse niveau. Van de groene afvalzak wil de partij af: voor keukenafval zou de Antwerpenaar dan de keuze hebben tussen de restafvalzak en de klassieke groencontainer. In gebieden met weinig woonruimte (zoals appartementsgebouwen en wijken met kleine percelen) zou er een tweede wekelijkse ophaalronde moeten komen, een systeem dat de N-VA op termijn in de hele stad wil. PMD en papier zouden in de toekomst wekelijks moeten worden opgehaald.

Voorts vindt de partij dat personeelsleden van de stadsreinigingsdienst die tijdens de ophaalrondes sluikstort vaststellen dat moeten melden. Volgens de N-VA gebeurt dat momenteel niet. Ook de wijkpolitie en de preventiepatrouilles zouden meldingsplicht moeten hebben.

Nu in het nieuws