Europees Parlement breekt lans voor erkenning van circussen

De Europese Commissie moet werk maken van een officiële erkenning van het circus als onderdeel van de Europese cultuur. Die oproep heeft het Europese Parlement donderdag gelanceerd.

Belga

Het halfrond stelt expliciet dat het tentoonstellen van dieren deel uitmaakt van deze cultuurvorm.

"Om de oude circustraditie, inclusief het tentoonstellen van dieren, te behouden en op een doeltreffende manier te kunnen steunen, zou het wenselijk zijn om het circus op Europees niveau als onderdeel van de Europese cultuur te erkennen, zoals dat reeds het geval is met opera en dans", lichtte de Duitse christendemocrate Doris Pack haar ontwerpresolutie toe.

In lidstaten als Italië en Frankrijk worden circussen reeds als cultuurgoed erkend en genieten ze een speciale bescherming. Lidstaten als Duitsland en Denemarken delen het circus dan weer in bij de commerciële activiteiten.

Volgens een ruime meerderheid van de parlementsleden zou een erkenning op Europees niveau een sterke meerwaarde kunnen opleveren voor de circussen. Een Europese aanpak kan bijvoorbeeld een oplossing bieden voor de vele uiteenlopende vergunningsvereisten waarmee deze gezelschappen in de diverse uithoeken van Europa te maken krijgen. Het EP suggereert onder meer geharmoniseerde normen voor de veiligheid van tenten, maar moedigt ook andere maatregelen aan die het verkeer van circussen makkelijker kunnen maken.

Het rapport besteedt tevens aandacht aan de schoolopleiding van kinderen in reizende gemeenschappen. Het EP verzoekt de Commissie om pilootprojecten op de been te brengen die moeten uitwijzen welke vorm van onderwijs deze kinderen het meeste kan bijbrengen. Onder meer het eventuele nut van e-leren, onderwijs op afstand en onderwijs in eigen beheer zou getoetst moeten worden.

Tenslotte pleit het rapport voor een regeling voor de afgifte van visa en werkvergunningen met een korte geldigheidsduur van maximaal twaalf maanden. De huidige voorwaarden voor artiesten uit derde landen met een kortlopend arbeidscontract zijn immers bijzonder moeilijk. Een circus dat artiesten uit bijvoorbeeld China of Rusland wil aantrekken, moet bijvoorbeeld aantonen dat alles is geprobeerd om een gelijkwaardige arbeidskracht binnen de EU te vinden.

Nu in het nieuws