80% van de werkgevers niet in orde

Vorig jaar heeft de Dienst Sociale Inspectie in ons land 38.144 controles op arbeid uitgevoerd. In maar liefst 30.940 gevallen, ruim 80%, hebben de inspecteurs een inbreuk op de wetgeving vastgesteld.

ghouben

Een kwart van de inbreuken kwam aan het licht na een klacht van een werknemer. Meer dan 26 miljoen euro aan lonen werd in 2004 op die manier gerecupereerd. “Vooral in de horeca, de bouw en de fruitteelt worden de meeste inbreuken vastgesteld”, zegt Philippe Vanden Broeck, directeur van de Sociale Inspectie.

In één op de vijf gevallen werd een proces-verbaal opgemaakt. De boete voor een overtreding varieert van 50 euro tot meer dan 2.500 euro. De Sociale Inspectie stelt vooral inbreuken vast op de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Steeds meer problemen doen zich voor bij buitenlandse onderaannemers en schijnzelfstandigen. De arbeiders komen vooral uit Oost-Europese landen. Op tien werkgevers zijn er acht niet in orde.

“Een hoog cijfer, dat een beetje genuanceerd moet worden”, aldus Vanden Broeck. “Niet alle inbreuken zijn van die aard dat we meteen met een boete moeten zwaaien.” Een controleur kan na de vaststelling van een overtreding drie dingen doen: een procesverbaal opmaken, een termijnstelling opleggen of de werkgever een waarschuwing geven.

De Sociale Inspectie wil de strijd tegen de sociale fraude opvoeren. Zo wil ze dat er een meldplicht komt voor werkgevers die buitenlandse werknemers tewerkstellen.

Nu in het nieuws