Voetbalclub aansprakelijk voor verkeerd belijningsproduct

De Leuvense rechtbank van eerste aanleg heeft een tijd geleden een voetbalclub aansprakelijk gesteld voor de pijnlijke derdegraadsbrandwonden die een jonge voetbalspeler aan de voet had opgelopen bij een sliding over de krijtlijnen van het veld.

Belga

Dat blijkt uit een vonnis dat gepubliceerd staat in het jongste nummer van het vaktijdschrift Sport & Recht.

De voetbalclub had eerst een ongevalsaangifte gedaan bij het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB met de vermelding dat de club voor de product een belijning zou gebruikt hebben dat door de voetbalbond sinds 1977 aanvaard is. Het fonds toonde zich aanvankelijk bereid de medische uitgaven te vergoeden, maar een analyse van de kous en een monster dat de moeder had afgeschraapt toonde aan dat de club naar alle waarschijnlijkheid niet het vermelde product had gebruikt, maar wel zuivere, ongebluste kalk. Daarom stelde de rechtbank de club aansprakelijk.

Nu in het nieuws