Opening uniek loket voor hulp mensen met beperkte mobiliteit

Voortaan bestaat er een uniek loket voor mensen met een beperkte mobiliteit die bijstand willen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en fondsen vragen voor de integratie van personen met een handicap. Dat maakte het RIZIV donderdag bekend tijdens een persconferentie.

Belga

Dankzij het unieke loket moet de patiënt slechts één dossier indienen om bijstand te krijgen van het RIZIV en om middelen te ontvangen om zijn woning of voertuig aan te passen van de Fondsen voor de sociale integratie van personen met een handicap. "Dat vereenvoudigt de administratieve procedure sterk en vermindert het aantal geneeskundige onderzoeken voor de patiënt", preciseerden de verantwoordelijken van het RIZIV.

Voor de maatregelen is een extra budget van 7,5 miljoen euro uitgetrokken, dat een betere terugbetaling en de uitbreiding van de doelgroepen mogelijk maakt. Een van de nieuwe maatregelen van het RIZIV bestaat erin dat verlamde personen in de toekomst ook een terugbetaling genieten voor een 'actief rolstoel'. Ook voor de kinderen is er voortaan een nieuwe nomenclatuur.

De globale beoordeling van de patiënt behoort ook tot de nieuwe maatregelen. Het concept 'motorische functie van de onderste ledematen' wordt vervangen door het bredere concept 'beperking van de mobiliteit'. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met ademhalingsstoornissen die daardoor aan mobiliteit verliezen, een tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen krijgen.

Ook zullen de verschillende functies van de rechthebbende globaal en op een multidisciplinaire wijze worden beoordeeld op basis van de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF) en zal het onderzoek niet langer gericht zijn op de motorische functie van de onderste ledematen.

Volgens de nieuwe nomenclatuur kan een patiënt die voor een ander type mobiliteitshulpmiddel kiest dan hem werd aangeraden, een forfait krijgen waarvan het bedrag overeenstemt met de terugbetaling van het hulpmiddel waarop hij recht heeft. Totnogtoe kreeg die groep patiënten geen enkele financiële steun. Bovendien moet de adviserend geneesheer voortaan binnen de vijftien werkdagen reageren, terwijl dat vroeger weken kon duren.

De nieuwe nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen is opgenomen in het koninklijk besluit van 12 januari 2005, dat op 21 januari 2005 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Meer info is te vinden op

.

Nu in het nieuws