Vijf klachten per dag tegen agenten die job niet doen

Vijf keer per dag wordt tegen een politieagent klacht ingediend omdat hij zijn job niet wil doen. Volgens een tussentijds rapport van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, het Comité P, gaat het van kwaad naar erger met de normvervaging van de agenten.

Belga

Per dag worden meer dan drie klachten tegen een agent neergelegd omdat hij zijn functie misbruikt zou hebben, willekeurig zou hebben opgetreden of zelfs onnodig geweld zou hebben gepleegd. Meer dan vijf klachten per dag slaan op de houding en het gedrag van de politieagent. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Het Volk en De Standaard donderdag.

De jongste drie jaren werden gemiddeld duizend opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken opgestart tegen politieambtenaren en werden meer dan 3.500 klachten genoteerd. Wat volgens het Comité P. overeenkomt met een klacht of aangifte per twaalf agenten en een strafrechterlijk onderzoek per veertig agenten.

De eerste zes maanden van 2005 steeg het aantal klachten en aangiften al tot 2.111 en werden 767 strafrechterlijke onderzoeken opgesteld. De gegevens van de maand juli, augustus en september bevestigen volgens het comité die stijgende trend. Tegen eind 2005 zouden er op die manier zo'n 4.000 klachten en 1.000 onderzoeken zijn.

Nu in het nieuws