Masterplan weer duurder

Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen kost momenteel 3,317 miljard euro. Of 360 miljoen euro (14 miljard frank) méér dan in december 2004.

ghouben

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) bracht gisteren verslag uit over de stand van zaken van het Masterplan. Uit de cijfers bleek dat de kostprijs opnieuw de hoogte is ingegaan. ”Dat komt mee door de reserve die we hebben ingebouwd. Juist om de voortdurende meerkosten in te perken, hebben we voor de kostprijs van de Singel, de waterwegen en het openbaar vervoer, tien procent reserve ingebouwd voor onvoorziene omstandigheden en 2% indexaanpassing per jaar”, zegt Fernand Desmytter, voorzitter raad van bestuur, die tijdelijk de leiding in handen heeft.

Verder steeg de prijs door de verlenging van de stedelijke ringweg over het Albertkanaal tot voorbij de Groenendaallaan in Merksem. Ook de keuze voor een tuibrug (52 miljoen) verhoogt het budget. ”Alles blijft betaalbaar binnen de financiering via o.a. de tolgelden”, aldus Desmytter. ”We moeten nog wel goedkeuring krijgen van Europa.”

Minister Kris Peeters (CD&V) gaf aan dat er voor investeringen in openbare werken geen probleem zal zijn. ”De dupe van het verhaal wordt Kathleen Van Brempt met haar trams”, aldus Rudi Daems (Groen!) Hij stelde samen met Jan Peumans (N-VA) en Jan Penris (Vl. Belang) een reeks vragen. Ze stelden bv. dat er toch verschillen zitten in de gelijktijdige uitvoering. Dat vooral de waterwegen en het openbaar vervoer verder in de tijd worden gespreid. ”We geven voorrang aan dat project dat ook de inkomsten moet opleveren, met name de Oosterweelverbinding”, aldus minister Peeters.

”Maar het bedrag voor de investeringen buiten de Oosterweelverbinding is geplafonneerd. Dat zal zeker nog stijgen omdat een aantal berekeningen nog uit 2000 dateert. Wie zal dat betalen? Niet de dienst Scheepvaart of De Lijn. Die zullen bij de Vlaamse regering aankloppen. Dus draait de Vlaming daar straks voor op”, aldus Peumans en Daems.

Jan Penris verwees naar de enquête in Gazet van Antwerpen waarbij een ruime meerderheid geen tol wil betalen. Hij vroeg of er vrijstelling van tol komt voor de Antwerpenaars. ”Dat kan niet. We kunnen alleen korting geven voor veelvuldige gebruikers”, aldus minister Peeters.