Waals parlement: Di Rupo kiest voor continuïteit

De nieuwe Waalse minister-president Elio Di Rupo heeft woensdag de continuïteit van het beleid bepleit. Zijn acties aan het hoofd van de Waalse regering zullen voortborduren op die van zijn voorganger Jean-Claude Van Cauwenberghe.

Belga

Di Rupo hield woensdag zijn eerste tussenkomst in het Waals parlement sinds hij opnieuw aan het hoofd van de regering staat. Hij nam het roer in handen nadat zijn partijgenoot Van Cauwenberghe ontslag nam als gevolg van de heisa rond de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne. Ondertussen blijft hij PS-voorzitter. "Ik beloof jullie geen mirakel, ik kondig werk aan", stak Di Rupo van wal. "En, met de Waalse regering, kondig ik een onmiddellijke opdracht aan. Want er is geen overgangsperiode geweest en er zal er geen zijn. Wallonië kan zich die niet permiteren". Di Rupo benadrukte dat het Marshall-plan, dat Wallonië er economisch bovenop moet helpen, meer dan ooit actueel is en onverwijld zal worden uitgevoerd.

De oppositie voelde de regeringsleider aan de tand over zijn cumul met het partijvoorzitterschap. "We hebben het gevoel dat u uw taak niet naar behoren zal kunnen uitvoeren", zei Bernard Wesphael namen Ecolo. MR-fractieleider Serge Kubla verwonderde zich dan weer aan het gebrek aan alternatieven binnen de socialistische rangen om de taak van Waals minister-president te vervullen. Di Rupo verdedigde zich door de nood aan coherentie tussen de acties die op de verschillende niveaus worden genomen. "In dit land, met zijn zes regeringen en zeven parlementen, is het geen luxe om te kunnen werken terwijl men weet wat er op een ander niveau gebeurt. Ik denk zelfs dat dit een positief element is", legde hij uit. Ook ethische kwesties, actueel sinds de zaak rond La Carolorégienne, kleurden het debat in de Waalse assemblée. De oppositie herhaalde haar kritiek op de PS en haar praktijken in Wallonië. Daarbij passeerden ook de amendementen die de meerderheid indiende om hervormingen door te voeren over de cumul van vergoedingen van publieke mandatarissen, de revue.

Voor de groenen gaat het enkel om kleine maatregelen omdat de cumul van mandaten op zich niet wordt geviseerd. De liberalen vinden dat over de teksten overleg moet komen tussen de verschillende politieke partijen en dat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in voege moeten treden. "De regering zal niet doof zijn in die mate dat ze belang heeft bij constructieve oppositie. Ik zie niet in waarom we geen rekening zouden houden met voorstellen in het belang van de burger", antwoordde Di Rupo. In meerderheidsrangen werd de komst van Di Rupo aan het hoofd van de regering positief onthaald. PS-fractieleider Maurice Bayenet relativeerde evenwel de draagwijdte ervan. "Moet het slagen van een plan (het Marshall-plan) worden verbonden aan één persoon. Persoonlijk denk ik van niet. Het zou van u een soort opperste leider maken, met het risico de publieke opinie te laten geloven dat het plan niets meer is dan een herzien rood boekje. Hetgeen volgens mij niet het geval is", luidde het.

De cdH van haar kant gooide het over een sportieve boeg. De ploeg heeft een nieuwe kapiten, maar of ze talent heeft, "moet nog worden bewezen tijdens de kwalificaties", zei Michel de Lamotte.

Nu in het nieuws