Groen! wil geen energieafsluitingen meer tot na de winter

Groen! vreest dat duizenden mensen die de hoge energiefactuur niet meer kunnen betalen, de winter zullen ingaan zonder licht en verwarming. De partij vraagt daarom dat de sociale leveranciers geen definitieve afsluitingen meer doen tot april 2006.

 Wie zijn elektriciteits- of gasrekening niet betaald, wordt door de commerciële leveranciers doorgestuurd naar de sociale energieleveranciers. Sinds de vrijmaking van de markt zijn er zo al 44.817 klanten doorgestuurd. Zij krijgen, althans voor elektriciteit, een budgetmeter geplaatst of een minimumlevering van 6 ampère.  Klanten van sociale leveranciers die niet betalen uit onwil of die fraude plegen, kunnen definitief worden afgesloten. Daarover beslist de lokale adviescommissie (LAC), waarin naast de sociale leveranciers ook de OCMW's zitten. 

Eind 2004, ruim een jaar na de liberalisering van de energiemarkt, werd de elektriciteit al afgesloten bij 2.257 gezinnen. 1.189 mensen moesten het sinds die tijd stellen zonder gas. Volgens Groen! beslissen de LAC's steeds meer tot definitieve afsluiting.  Precieze cijfers zijn er niet, maar tussen begin 2004 en augustus 2005 behandelden de LAC's al 19.509 dossiers. In 56 procent van de gevallen wordt beslist tot afsluiting. De meeste dossiers doen zich voor in de grote steden Antwerpen en Gent.  Vlaams parlementslid Mieke Vogels betwist dat de duizenden afsluitingen te maken hebben met manifeste onwil om te betalen. Zij denkt eerder aan een grote graad van onwetendheid. 

"Mensen beschouwen dit als de zoveelste uitnodiging om hun schuld af te betalen, wat ze toch niet kunnen. Of ze begrijpen de inhoud van de uitnodiging niet, vaak zijn het immers anderstaligen. Of het gaat om illegalen die niet durven ingaan op de uitnodiging. Andere mensen kunnen met 6 ampère leven en denken ten onrechte dat die gratis is", zegt ze.  "De meeste mensen die voor het LAC moeten verschijnen, zijn ook geen OCMW-klanten, maar mensen die de hoge energieprijzen niet aankunnen. Het stookoliefonds van de regering helpt hier niet, want in de steden, waar de meeste dossiers zijn, wordt met gas verwarmd", zegt Vogels.  Als duizenden mensen de winter ingaan zonder gas of elektriciteit, vreest Vogels voor "Parijse toestanden", doordat mensen zich op alle mogelijke manieren proberen te verwarmen. Om dat te voorkomen, vraagt Groen! dat de sociale leveranciers tot april niet meer definitief afsluiten. 

Ze zal daarvoor een voorstel doen in de themacommissie energiearmoede van het Vlaams parlement. Deze commissie is woendagmorgen voor de eerste maal samengekomen.  In de tussentijd wil Vogels dat de werking van de LAC's verbeterd wordt, zodat deze echt kunnen nagaan of er sprake is van manifeste onwil om te betalen. Ook wil ze dat de sociale leveranciers een programma opstarten rond energie-audits bij de klanten. 

"Concreet denken we aan een systeem waarbij de klant na de isolatie van zijn woning dezelfde rekening blijft betalen tot de investering is terugbetaald", zegt Vogels. "Een andere maatregel zou kunnen zijn om te werken met collectieve aanbestedingen voor het vervangen van ramen en het plaatsen van dubbele beglazing, zoals dat in Duitsland al bestaat", zegt Vogels.

Nu in het nieuws